Vaatwasser PT-Serie

Vaatwas in de grootkeuken

Er is keuze te over bij de aanschaf van een vaatwasmachine, zowel qua aanbod als aanbieders. Maar hoe weet je welke machine bij je zaak past? Nog iets te vaak zien horecaondernemers en cateraars de vaatwasser als sluitpost bij de inrichting van een keuken. Ten onrechte, want de afwas is een wezenlijk onderdeel van het hele bedrijfsproces. Stokt het hier, dan stokt de hele schakel.

21.04.2022

Maar welke keuze moet je dan maken? Welke machine past bij je bedrijf? Een voorlader, een doorschuifmachine of een transportvaatwasmachine ? Met of zonder aparte glazenspoelmachine, met of zonder waterontharder? En wat met de pottenwasmachine? En dan hebben we het nog niet over het aspect “duurzaamheid” en “afvalverwerking”.  

Om te kijken welk type vaatwasser het beste bij het bedrijf past, is het raadzaam om een inventarisatie te maken van alle vaat die moet worden afgewassen. Welke materialen zijn het, hoeveel stuks of hoeveel korven? Dan moet worden bepaald in hoeveel tijd deze vaat moet worden afgewassen. Ook, in welke ruimte moet worden afgewassen en wat zijn de mogelijkheden van die ruimte, zoals beschikbare vierkante meters, de looprichting, het scheiden van vuil en schoon en de beschikbare installatievoorzieningen. Wat is het aantal en de beschikbare tijd van het personeel? Welke zijn de energiebronnen? Tot slot wordt gekeken naar extra wensen, bijvoorbeeld energieterugwinning, osmose, speciale wasprogramma’s, enzovoort.

Vaatwasser

Voorstudie

Het spreekt vanzelf dat een gemeenschapsrestaurant van 100 couverts dient te beschikken over een totaal verschillende organisatie en voorzieningen dan bijvoorbeeld een hospitaal van 500 bedden. Bij de voorstudie zal de leverancier en/of het betrokken studiebureau u in functie van het totaalproject een aantal oplossingen voorstellen, met de nodige details omtrent de voor- en nadelen van elke oplossing die voorgesteld wordt in zijn studie. Hij evalueert de verhouding prijs/kwaliteit in functie van de vereiste investering, waarbij vooral rekening wordt gehouden met de exploitatiekosten gedurende de volledige levensduur van de installaties. Het bepalen van de omvang van de wasplaats, oppervlakte, plaatsing, uitrusting,  dient te gebeuren op basis van de ideale verhoudingen van al de bovengenoemde parameters. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met een reeks vragen betreffende het soort cliënteel dat de exploitatie over de vloer krijgt (een bedrijfsrestaurant produceert meer vaat dan een schoolrestaurant), maar evenzeer met het vastgelegde budget, enz.

 

Welk type vaatwasser?

In een grootkeuken of bij een cateraar is de voorlader als vaatwasser eerder klein van volume, da’s eerder voor een gewoon horecabedrijf of bistro/eetcafé. Bij dergelijke toestellen kan de performantie en de ergonomische kwaliteit verbeterd worden wanneer u kiest voor een toestel met automatische (kap)opening.

Vaatwasser PT-Serie
Vaatwasser CTR-Serie
Openstaande vaatwasser PT-Serie